Om Bygdekinoen

Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler.

Bygdekinoen er et enkelt og lett tilgjengelig kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs, er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinist og visningsutstyr. Ønsker du et kinotilbud, ta kontakt med oss.

E-postadresse: bygdekinoen@kino.no
Telefon: 22 47 46 22